Connect with us

“หนุ่ม กรรชัย” ฟาด แร๊ งง ง โซเชียลแท บ แ ตก!! อย่าให้คนมา นั่ง ด่ า! หนุ่ม กรรชัย ฝากถึงดาร าล บ ภาพ ไปพื้นที่เ สี่ ย ง โ ค  วิ ด

สถาน ก าร ณ์ กา รแ พ  ร่ร ะบ าด ขอ งโ ค วิ ด -1 9

อยู่ในช่วงน่าเ ป็นห่ ว ง อีกรอบหลังพบก ารร ะบ  า ด

จาก กลุ่มสถ าน บัน เทิง มีผู้ ติ ด เ ชื้ อจาก คลัสเต อร์นี้แ พร่ก ระ จาย ไปหลายรายและหลายพื้นทีด้วยกัน

มีศิลปินดาราคนดังหลายคนประกาต น เอง ติ ด  เ ชื้ อโ ค วิ ด- 1 9

แจ้งไท ม์ไ ลน์ ให้กลุ่มคนใกล้ชิดเฝ้ าร ะ วั ง กัก ตัว และตรวจหา เ ชื้ อ เป็นการเ ร่ง ด่ว น

โดยพบผู้ ติ ด เ ชื้ อจำ นวนมาก

ทั้งนักร้องดัง แสตมป์ อภิวัชร์ , พิธีกรดัง ดีเจเพชรจ้า ,

ดาราสาว กัสจัง และดาราหนุ่ม ปีโ ป้ ณัชพัณณ์ พร้อมเปิดไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบ

แต่อีกมุมพบมีดารานักแสดงที่ไปอยู่ในสถานที่เ สี่ ย ง  แต่กลับไล่รู ปล บ ทิ้ง

หนุ่ม กรรชัย ระหว่างที่อ่านข่าวใน รายการเที่ยววันทันเ หตุ กา รณ์

นั้น ได้พูดฝากไปถึงดาราคน ดั งกลุ่ม เ สี่ ย ง หลังไปอยู่ สถา นที่ที่มีค นติ ด โ ค วิ ด – 19

และมีการลบภาพออกจากไอจีต่างๆ

เตือนว่าอย่าทำ เพราะแสดงถึงเ จต นาจะ ไม่รับผิดชอบต่อสังคม

อย่าให้ใครมานั่งด่าว่าได้ทีหลั งอ า ยเขา โดยข้อความเต็มๆ มีดังนี้

“ใครไปงานที่มีคน ติ ดโ  ค วิ ด อย่ากลับไปลบรูป มันไม่ได้ช่วยอะไร

จะยิ่งถูกค น ด่  ามากขึ้นด้วยซ้ำ

เพราะมันแสดงถึงเจ ตนาที่จะไ ม่รับผิด ชอบต่ อสังคม

ถ่ายรูปลงไปแล้วก็ลงไป แต่ กั กตั ว 14 วันก็ต้องกัก

ทุกอย่างเป็นไปตาม ก ฎ ถ้าคุณไม่ทำชาวบ้านช าว ช่องเขาก็จะไม่ทำเหมือนคุณ

เป็นนักแสดง ดารา อย่าทำให้คนเขามานั่งด่  าได้

มีกรณีแบบนี้ให้ศึกษากันมาหลายรายแล้ว อ า ยเขา”

ล่าสุดในรายการ โหนก ร ะ แส ลุกเป็น ไ  ฟ อีกครั้ง เรียกว่าถูกใจช า ว โ ซ เ ชี ย ล เอามากๆ ก็คือวาท  ะ  เด็ ดของหนุ่ม ที่พูดออกอากาศว่า..

“โ ค วิ ด ติ ดคนรวย ซ ว ย คนจน คนร วยไปเที่ยว ไปติ ด โ ค วิ ด พอมันระบ า ดธุ รกิจ กิจการ ก็ถูกปิด คนจนก็ติดร่างแหไปด้วย เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวกับเขา แต่ต้องมาซวยไปด้วย”

– หนุ่ม กรรชัย –

More in บันเทิง

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้
error: Content is protected !!